PRODUCT
产品中心
河南龙兴铝业科技发展有限公司
河南龙兴铝业科技发展有限公司
产品规格

                                            

产品名称

合金状态

尺寸规格mm

卷材内径

铝塑板板基、

灯饰料

1

8

厚度0.081.0

宽度10001350

长度不限

Ф505mm

Ф405mm

纸套筒或铝套筒

铝箔毛料

1

8

厚度0.20.4

宽度9201350

长度不限

Ф505mm

Ф405mm

纸套筒或铝套筒

装饰板板基

(磨砂、辊涂)

1

3

8

厚度0.30.7

宽度6801020

长度不限

Ф505mm

纸套筒

PS版板基

1

厚度0.140.27

宽度9201030

长度不限

Ф505mm

0.14mm厚度/铝套筒

0.27mm厚度/纸套筒

铝塑管用料

电缆带用料

1

8

厚度0.180.4

宽度500700

长度不限

Ф150mm

Ф75mm

铝管芯

:各种状态均有。

 

板材

合金状态

规格mm

1

3          各种状态

8

厚度0.42.0

宽度10001400

长度10004000

 

挤压型材

建筑型材       6系:电泳、喷涂、阳极氧化)

工业型材        1

HY70推拉系列

90推拉系列

NM70推拉系列

90CX推拉系列(一)

90CX推拉系列(二)

70C推拉系列

70D推拉系列

92推拉系列

DY76HD推拉系列

94推拉系列

76推拉系列

HY94推拉系列

76B推拉系列

XN100推拉系列

768推拉系列

38平开推拉系列

78推拉系列

46推拉门系列

80A推拉系列

平开推拉门系列

80BLA推拉系列

80BLB推拉系列

86A推拉系列

86B推拉系列

88C推拉系列

88DC推拉系列

DY90EF推拉系列

长方管

正方管

扁条

圆管